توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری مسجد تاریخانه دامغان

 

در کنار این مناره ؛ در دوره سلجوقی مناره دایره شکل دیگری ساخته و به این مجموعه اضافه شده است. که دارای کتبه ای به خط کوفی مشتمل بر آیات قرآنی بوده که به نام بانی آن بختیار فرزند محمد در تاریخ 420 هجری نام گذاری شده است. ارتفاع کنونی این مناره 26 متر است

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

معرفی شهر دامغان

قدمت

وجه تسمیه بنا

تاریخچه

پیشینه تاریخی

قدمت بنا

معماری مسجد

بررسی طاق ها

بررسی صحن

بررسی شبستان مسجد

بررسی سقف شبستان

بررسی ورودی

بررسی مناره ها

پلان

نما

و.